Безкоштовна пропозиція

Регламент та умови інтернет-сервісу Content Writer

Цей Регламент визначає умови використання веб-сайту contentwriter.com.ua, іменований далі ,,Порталом“.

§ 1 Про нас

 1. Власником Порталу є компанія MADI sp. z o. o., з місцезнаходженням в Польщі, за адресою Ciborowice 25, 32-100 Proszowice, вписана до CEIDG за номером NIP 6821773189, REGON 365273650, іменована далі за текстом Регламента як ,,Content Writer“.

§2 Визначення

 1. Твори – письмові послуги, що надаються в електронному вигляді Content Writer.
 2. Замовлення – команда для початку виконання Послуги.
 3. Пропозиція – набір Послуг, пропонованих Content Writer.
 4. Клієнт – користувач Порталу, який оформив Замовлення.
 5. Договір – взаємне зобов’язання між Клієнтом і Content Writer, що полягає у реалізації замовлень Content Writer в обмін на винагороду, що виплачується клієнтом Content Writer.
 6. Сторони – суб’єкти, які беруть участь у Договорі, тобто Клієнт і Content Writer.

§ 3 Умови надання Послуг

§ 3.1 Укладення Договору

 1. Договори укладаються відповідно до польського законодавства.
 2. Користувач Порталу оформляє замовлення через платформу Content Marketing+.
 3. Платформа визначає ціну і час виконання Замовлення. Таким чином, Content Writer надсилає пропозицію про укладення Договору.
 4. Укладення Договору відбувається в результаті створення Замовлення за допомогою кнопки “Замовити і оплатити”.
 5. Клієнт зобов’язується виконати платіж після укладення Договору за допомогою обраного способу оплати: [1] платіжна картка Visa / MasterCard, [2] електронні гаманці: Google Pay & Apple Pay, [3] PayPal.
 6. Після отримання оплати Content Writer зобов’язується виконувати Твори відповідно до умов Договору.

§ 3.2 Розірвання та припинення дії Договору

 1. Договір закінчується після виконання всіх зобов’язань між Сторонами.
 2. У зв’язку з індивідуальним характером Творів, клієнт не має права на розірвання Договору.
 3. Content Writer може розірвати Договір у будь-який термін, якщо зовнішні обставини, що виникають через характер надання послуг, призводять до неможливості виконання Замовлення. Розірвання Договору не створює зі сторони Клієнта ніяких додаткових претензій до Content Writer.
 4. Content Writer залишає за собою право негайно розірвати Договір, якщо Клієнт суттєво порушив умови Договору або не співпрацює з Content Writer, перешкоджаючи виконанню договору відповідно до його умов.

§ 4 Рекламація

 1. Протягом 3 днів після завершення Творів Клієнт має право на одноразове призначення обсягу модифікацій, що включає в себе поліпшення мовних і істотних помилок.
 2. Рекламація повинна бути подана в електронному вигляді, шляхом надіслання електронного листа за адресою [email protected].
 3. Після отримання скарги Content Writer призначить термін, до закінчення якого буде реалізована модифікація Творів.
 4. Наступні модифікації Творів виконуються за окрему плату.

§ 5 Персональні дані

 1. Відповідно до Положення Про захист персональних даних (RODO) від 27.04.2016 р. умови обробки персональних даних Content Writer докладно описані в політиці конфіденційності.

§ 6 Авторські права

 1. Content Writer засвідчує, що він має майнові авторські права на Твори.
 2. У момент передачі Творів Content Writer передає клієнту майнові авторські права, а також залежні права на Твори.
 3. Авторські права та права інтелектуальної власності на портал належать Content Writer і захищені авторським правом та іншими нормами загального діючого законодавства.
 4. Клієнт дає право Content Writer використовувати товарні знаки Клієнта, розміщуючи їх на веб-сайті Content Writer. У зв’язку з цим, Клієнт надає Content Writer безоплатну, невиключну і безстрокову ліцензію на використання товарного знака, як зазначено вище.

§ 7 Відповідальність

 1. Content Writer не несе відповідальності перед Клієнтом за шкоду, яка не контролюється Content Writer.
 2. Content Writer не несе юридичної відповідальності перед Клієнтом за шкоду, заподіяну в результаті використання, неправильного використання або неможливості використання порталу незалежно від того, яким чином було завдано шкоди.
 3. Content Writer несе відповідальність перед Клієнтом тільки до суми грошової вартості Договору.
 4. Content Writer несе відповідальність перед Клієнтом тільки за типові і фактично понесені збитки, передбачувані на момент укладення Договору, в результаті умисної дії Content Writer, за винятком упущеної вигоди.
 5. Невикористання Творів не дає Клієнту права на повернення сплаченого платежу або будь-яких інших претензій.
 6. Content Writer не несе відповідальності перед Клієнтом за шкоди, що виникають в результаті будь-яких технічних помилок і збоїв Порталу.
 7. Content Writer не перевіряє правильність і достовірність даних, що вводяться Клієнтом, а також те, як Клієнт використовує контент. Клієнт публікує і змінює Твори на свою власну відповідальність.

§ 8 Прикінцеві положення

 1. У питаннях, не урегульованими цим Регламентом, застосовуються інші відповідні загальні положення діючого польського законодавства.
 2. Спори, що виникають в результаті положень цього Регламенту, будуть вирішуватися судом, відповідним для Content Writer.

Pозвивайте контент швидше конкурентів.